11 Lipiec 2020 imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi
 

Szukaj

Akualnosci
Ogloszenia

 

 
 
Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia,
coś Cię zbulwersowało - napisz, prześlij zdjęcie, zadzwoń
echo@turek.net.pl
tel. 63 278 53 41
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego
Zgłoś wydarzenie »
 

REKLAMA


 

Sport za friko

Dodano dnia: 01-08-2011 19:56| Komentarzy: 2

Akademia Zdrowia TURa

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. rozpoczyna realizację projektu AKADEMIA ZDROWIA TURa.  Uzyskane dofinansowanie pochodzi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, czyli środków pochodzących z 1% przekazywanego przez podatników na organizacje pozarządowe. Rekrutacja do udziału w projekcie rusza z dniem 1 sierpnia. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. Aby przybliżyć tą pionierską inicjatywę mieszkańcom naszego regionu rozmawialiśmy z Magdaleną Ciołek i Anna Leszczyńską z Lokalnej Grupy Działania – Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

 Michał Jarek: Skąd wziął się pomysł na taki projekt zajęć sportowych?

Magdalena Ciołek: W trakcie bieżącej działalności Turkowskiej Unii Rozwoju wielokrotnie spotykamy się z mieszkańcami naszych gmin członkowskich. Mamy wtedy okazję porozmawiać i wysłuchać ich opinii i spostrzeżeń, co do działań realizowanych na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. Często spotykamy się z zarzutem niewielkiej liczby inicjatyw, które uwzględniałyby faktyczne potrzeby, specyfikę i niekiedy pewne ograniczenia związane z zamieszkiwaniem na terenach mniejszych miast i miejscowości. Jednym z pomysłów na aktywizację mieszkańców, które stanowiły inicjatywę „oddolną” były właśnie zajęcia sportowe. Forma i rodzaj zajęć wynikają głównie z dwóch aspektów – obecnie panujących trendów oraz rozwijającej się na naszym terenie turystyki konnej oraz pieszej. Podobnie bezpośrednie położenie Uniejowskich Term, które w przyszłym roku oferować będą zainteresowanym jeszcze większe aniżeli dotychczas atrakcje, skłaniają coraz częściej do podejmowania nauki pływania. Ponadto mieszkańcy obszarów wiejskich zaczynają wykazywać żywe zainteresowanie zdrowym trybem życia, rośnie wśród nich świadomość jego dobroczynnego wpływu na zdrowie. Z drugiej jednak strony dla wielu z nich ograniczenie stanowi dostęp do infrastruktury, brakuje też zorganizowanych kursów, czy turnusów dla osób „pełnoletnich” lub informacja o nich nie przedostaje się poza granice miasta Turek.

W tym miejscu warto również wspomnieć o Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru naszego działania (Brudzew, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów), której jednym z celów jest rozwój rekreacji i turystyki w regionie. Na ten cel nasi mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz gminy mogą wnioskować o dofinansowanie swoich projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś IV Leader. Niebawem ogłoszony zostanie kolejny konkurs dla rolników i ich rodzin w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej; gdzie między innymi wspierane będą działania w zakresie turystyki, agroturystyki i sportu.

To wreszcie część koncepcji rozwoju turystyki w naszym regionie, dzięki której zostaliśmy włączeni jako pierwsza tego typu inicjatywa z Polski do Europejskiej Sieci Living Labs, podjęta przez sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Tym samym wszelkie działania podejmowane przez nas wiążą się obok kultywowania tradycji i historii – także z promowaniem zarówno walorów turystycznych okolic, jak i aktywnych form wypoczynku. Na co dzień podejmujemy liczne działania, służące aktywizacji ruchowej i promocji regionu, m.in. wytyczamy szlaki, wydajemy przewodniki turystyczne, uczestniczymy w targach.

 

Michał Jarek: Czy słyszałaś o podobnych inicjatywach w gminach innych powiatów?

Magdalena Ciołek: Inicjatywa jest naszą autorską, w zasadzie po raz pierwszy przedłożoną we wniosku w ramach konkursu POKL dz. 9.5. w roku ubiegłym. Niestety wówczas nasze starania pozyskania środków na jej realizację – nie powiodły się. Jak dotąd nie spotkałyśmy się z działaniami o podobnym charakterze. Owszem inne organizację realizują turnieje piłki nożnej, koszykówki, czy o podobnym charakterze, ale kursy pływania, nordic walking oraz jazdy konnej – skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, według naszej wiedzy – nie były organizowane. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż w pewnym sensie w tym zakresie jesteśmy także prekursorami wśród wielkopolskich Lokalnych Grup Działania.

Michał Jarek: Do kogo skierowana jest oferta

Anna Leszczyńska: Zaproszenie do bezpłatnego udziału w projekcie skierowane jest do osób zamieszkujących obszary wiejskie gmin będących gminami członkowskimi Turkowskiej Unii Rozwoju (jak wyżej). Priorytetowo mają to być osoby powyżej 45 roku życia, z niższym wykształceniem, posiadające trudną sytuację materialną, rolnicy oraz Ci, którzy nie podejmowali do tej pory żadnej aktywności sportowej. Wybór takiej grupy spowodowany jest tym, że głównie te osoby mają utrudnione możliwości podejmowania aktywności sportowej. Wynika to nie tylko z faktu miejsca zamieszkania, ale także niekiedy z trudnej sytuacji materialnej, która sprawia, iż potrzeby aktywności sportowej zostają zepchnięte na dalszy plan. Ponadto zamiłowanie do uprawiania dyscyplin sportowych nadal jest bardziej domeną mieszkańców obszarów miejskich niż wiejskich. Na szczęście – zmienia się to na dobre i coraz częściej widzimy uśmiechnięte Panie, raźno kroczące z kijkami lub całe rodziny udające się na popołudniową rowerową eskapadę. Wybór wskazanej powyżej grupy priorytetowej, nie eliminuje szans udziału osób spoza niej, bowiem w przypadku braku osób z grupy docelowej – rekrutowani będą także inni mieszkańcy naszych gmin.

 

Michał Jarek: Gdzie będą realizowane poszczególne zajęcia i kto będzie nadzorował szkolenia z Nordic Walking, pływania i jazdy konnej ?

Anna Leszczyńska: Ponieważ udział w zajęciach sportowych wezmą osoby z 8 gmin, położonych od siebie w sporych odległościach postanowiliśmy, że zajęcia sportowe będą odbywały się na terenie Turku i okolic. Zadbaliśmy również o to, by uczestnicy otrzymali zwrot kosztów dojazdu do Turku.  Zajęcia sportowe przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i wiedzę w prowadzeniu poszczególnych zajęć.

Michał Jarek: Czy terminy będą uzgadniane ze zgłaszającymi się zainteresowanymi osobami?

Anna Leszczyńska: Akademia Zdrowia TURa jest sporym przedsięwzięciem organizacyjnym. Weźmie w nim udział 30 uczestników z odległych gmin, jak Kościelec czy Goszczanów. Naturalnie układając harmonogram, kierujemy się tym, by terminy zajęć były jak najbardziej optymalne dla jego uczestników i jak najmniej kolidowały z innymi zajęciami. Każdorazowo będą się one odbywały od poniedziałku do piątku po godz. 16.00. Ponadto okres jesienno-zimowy nie absorbuje mieszkańców wsi w pracach na roli, jak np. wiosenny czy letni.

 

Michał Jarek: Na kiedy zaplanowana jest konferencja i spotkanie podsumowujące ? (co to będzie ?)

Anna Leszczyńska: Konferencja będzie z jednej strony integralną częścią zajęć sportowo-ruchowych, z drugiej strony w pewnym sensie podsumowaniem idei całego projektu. Zaplanowana została na listopad tego roku. Bardzo chcieliśmy zaproponować uczestnikom coś interesującego, innego niż do tej pory. Zamiast tradycyjnej, kilkugodzinnej konferencji - inspirujący wykład, składający się z kilku bloków tematycznych przeprowadzony przez specjalistów w tych dziedzinach. Dotyczyć one będą zagadnień zdrowego trybu życia, wpływu aktywności sportowej na zdrowie i samopoczucie człowieka, czy medycyny naturalnej. Atrakcją i myślę dość nietypowym urozmaiceniem konferencji będzie szwedzki bufet, który zgodnie z tematyką projektu, przygotowany zostanie w oparciu o zasady zdrowego żywienia. Chcemy pokazać, że zdrowo znaczy również smacznie!

 

Michał Jarek: Czy jeśli inicjatywa spotka się z dużym odzewem ze strony mieszkańców obszarów wiejskich, istnieje szansa na kontynuację projektu w kolejnych latach?

Magdalena Ciołek: Niewykluczone. Tak jak wspomniałam powyżej - staramy się podejmować liczne działania aktywizujące lokalną społeczność, pozyskując na ten cel fundusze krajowe i unijne. Dużą rolę odgrywają także nasze gminy, ich włodarze oraz pracownicy urzędów, angażując się w projekty w sposób formalny i nieformalny oraz bez których niejednokrotnie realizacja kolejnych przedsięwzięć byłaby niemożliwa. To wreszcie praca społeczna członków Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia, której liczne owoce widoczne są już po niespełna 3 latach naszej działalności. Dobra atmosfera, wspólnie wyznaczone cele, a przede wszystkim zaangażowanie naszych członków w ich realizację są dla nas dodatkowym bodźcem do dalszych działań. Jeśli tylko pojawi się kolejna możliwość wystąpienia o nowe fundusze z pewnością nie przepuścimy takiej okazji.

 

Michał Jarek: Dlaczego warto skorzystać z oferty Akademii Zdrowia Turkowskiej Unii Rozwoju ?

Anna Leszczyńska: Powód jest bardzo prosty! Jest to wyjątkowa okazja do bezpłatnych, ciekawych zajęć,  podjęcia aktywności sportowej i dostrzeżenia jak niewielkie czasem zmiany oddziałują na nasze zdrowie, samopoczucie więc i poprawę życia. Zatem korzystając z okazji serdecznie zapraszamy do udziału w AKADEMII ZDROWIA TURa!.  Dziękujemy.

Nordic Walking to najprościej ujmując – spacer z kijkami. Kijki do Nornic Walking powstały w wyniku wielu lat badań. Połączono kijki trekkingowe i kijki od nart biegowych. Opracowano specjalne uchwyty, które powodują odciążenie zarówno stawów kolanowych jak i kręgosłupa. Dzięki odpowiednim końcówkom można chodzić w różnym terenie. Dynamiczne, pełne rozmachu chodzenie z kijkami pozwala zdobywać kondycję oraz rozwijać poszczególne grupy mięśni, które normalnie są zaniedbywane - a zatem ćwiczyć całe ciało. Treningowi poddawane są jednocześnie nogi i biodra, jak i górna część ciała ręce, bark, ramiona, mięśnie klatki piersiowej oraz kręgosłup. Uczestniczą w tym niemal wszystkie mięśnie, badania dowodzą czynne zaangażowanie około 90% mięśni ciała. Również spalanie kalorii jest intensywniejsze niż podczas biegania i to o 20% - przy czym obciążenie dla stawów i kręgosłupa jest w przypadku równego podłoża o około 5 kilogramów mniejsze. W trakcie godzinnego treningu oznacza to zmniejszenie obciążenia o 13 ton, przy jednoczesnym trenowaniu wytrzymałości i efektywności. Każde w ten sposób stymulowane włókno mięśniowe pomaga naszemu ciału zachować witalność, szczupłą sylwetkę i zdrowie. Przemiana materii podlega pozytywnej stymulacji, co wpływa na redukcję zbędnych kilogramów. (Informacji udzielił nasz redakcyjny kolega Sebastian Kaczmarek, redagujący stronę www.nordic.walking.na7.pl )

 

Komentarze

Autor: lubiący biegać| Dodano: 04-08-2011 14:20
UNIA ROZWOJU niech zorganizuje choć zwykły bieg na wzór kasztelańskiego w brudzewie czy warciańskiego w kole. to będzie lepszy pomysł niż pozyskiwanie ludzi ze wsi po 45 + do jazdy konno,bieg pod patronatem echa turku byłby atrakcją i napewno znalazło by się wielu chętnych w takiej imprezie- czyż nie tak? - Panie Jarku
 
Autor: Tomek| Dodano: 03-08-2011 17:15
Tyle dziej się w sporcie i rekreacji na terenie powiatu tureckiego i ani słowa o tym.Tymczasem tutaj autor wysmaża artykuł na całą stronę prawdę powiedziawszy o dupie Maryni, którą moznaby zamknąć w kilku wersach. Jak widać nie pada daleko jabłko od jabłoni czy raczej gruszka od wierzby.
 
«poprzednia 1 następna»

Dodaj komentarz

Podpis
Tresć
Przepisz kod z obrazka
CAPTCHA Image

UWAGA!
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Redakcja "Echa Turku" nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa.

 

W numerze


 
Zobacz wszystkie: W numerze »

 

 

ECHO UNIEJOWA

Wypoczynek z siłownią, SPA i basenem
Dodano 24-09-2019 |
Komentarzy: 85

W półtora roku w Uniejowie stanęła największa baza noclego...

czytaj więcej »
 
Termy Uniejów znowu urosły
Dodano 26-06-2019 |
Komentarzy: 195

Dotychczas na swoje baseny basenach Termy Uniejów mogły jednorazow...

czytaj więcej »
 
Zobacz wszystkie: Echo Uniejowa »

 

 

OSTATNIE GALERIE

Dni miasta i gminy
Niekwestionowanymi gwiazdami minionego weekendu były zespoły De Mono, Big Cyc, Łąki Łan i Łukasz Chyży. Trzeba przyznać, że reaktywacja Dni Turku, które zorganizowano wraz z Dniami Gminy Turek przyciągnęła rzesze publiczności.
zobacz galerię »
 
ORLI STAW
Dni otwarte Funduszy Europejskich
zobacz galerię »
 
Zobacz wszystkie: Galerie »

 

 

Repertuar kin

Najbliższe imprezy

Polecane imprezy


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej o plikach cookies »