08 Lipiec 2020 imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
 

Szukaj

Akualnosci
Ogloszenia

 

 
 
Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia,
coś Cię zbulwersowało - napisz, prześlij zdjęcie, zadzwoń
echo@turek.net.pl
tel. 63 278 53 41
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego
Zgłoś wydarzenie »
 

REKLAMA


 

PGKiM i burmistrz Czapla w ogniu oskarżeń

Dodano dnia: 01-05-2011 00:00| Komentarzy: 8

Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce

Manifestem politycznym nazwał burmistrz Czapla wystąpienie mieszkańców wspólnot zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Delegacja czterech wspólnot, a także mieszkańców osiedla Awaryjnego zjawiła się na czwartkowej (28 kwietnia) sesji Rady Miejskiej. Poprzednie próby spotkania z burmistrzem oraz zarządem PGKiM nie przyniosły rezultatów – na zorganizowane przez miejską komisję komunalną spotkanie nie przyszedł ani burmistrz Czapla, ani przedstawiciele turkowskiej komunalki. Ten pierwszy wysłał do radnych jedynie pismo, w którym oznajmił, w skrócie, że jedynie PGKiM posiada kompetencje do rozwiązywania problemów przedstawionych przez mieszkańców.

-Jako burmistrz tego miasta wykazał pan daleko idącą ignorancję wobec mieszkańców i swoich wyborców w dniu 23.02.2011 uważając, iż problematyka związana z PGKiM nie leży w Pana kompetencjach. Zapoznając się z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przytoczę stosowne artykuły, które nawet dla osób nie mających nic wspólnego z administracją, wydaja się być czytelne – mówił Krzysztof Knop, który reprezentował właścicieli mieszkań zgromadzonych w  wspólnotach: POW 10, Smorawińskiego 1, Armii Krajowej 7 oraz Armii Krajowej 22 ( całość publikujemy poniżej).

Knop przypomniał Czapli jego deklaracje wyborcze, w których zapewniał, że będzie robił wszystko, by Turek się rozwijał i nie grzązł w nic nie przynoszących sporach politycznych.

Wśród wielu oskarżeń padających pod adresem PGKiM ze strony mieszkańców znalazły się również te najcięższego kalibru: -Działania o znamionach czynów niezgodnych z prawem – jak mówił Knop. Przede wszystkim związane z niejasnościami w przeprowadzaniu przetargów, wystawianiem fikcyjnych faktur za konserwację w obiektach mieszkalnych – jednym słowem brak prowadzenia przejrzystej polityki finansów wspólnot.

Według niego, stworzenie przedsiębiorstwa skupiającego w jednej strukturze całe spektrum usług komunalnych musi rodzić skutki, które nie mają nic wspólnego z gospodarką wolnorynkową: -Natomiast mają dużo wspólnego z gospodarką rabunkową i w cytowanych przypadkach mają znamiona działań niezgodnych z prawem. Oczywiście z punktu widzenia monopolisty i udziałowca jest to kura znosząca złote jaja i dająca w miarę przewidywalny wkład finansowy do budżetu miast – czytał Knopp. -Dla pańskich argumentów siły, mieszkańcy wspólnot przedstawiają siłę argumentów – wyjaśniał. Przypominał, że wiele razy podejmowali próby rozwiązania swoich problemów wspólnie z zarządca, ale nie przyniosło to efektów.

-Wysłuchałem z uwagą tych wystąpieńa i mogę powiedzieć, że  mają one charakter manifestu politycznego, są to stricte polityczne sprawy – skomentowała wydarzenie burmistrz Czapla, co wywołało konsternację wśród większości radnych, a zwłaszcza wśród przybyłych na sesję mieszkańców. Zdzisław Czapla wykazując się konsekwencją powtórzył, że nie w jego kompetencjach, a w kompetencjach Zarządu i Rady Nadzorczej PGKiM, leży rozstrzyganie tych sporów. Zauważył, że Rada Nadzorcza PGKiM nie potwierdziła przedstawianych zarzutów i, że każda wspólnota jest jak małe przedsiębiorstwo – może więc zmienić zarządcę, jeśli PGKiM jej nie odpowiada. -My się do tego przychylimy w tych wspólnotach, gdzie miasto również ma jakieś udziały. Dziwie się, że we wszystkich wspólnotach w mieście zarządca, czyli PGKiM uzyskał za ubiegły rok działalności absolutorium – mówił Czapla. Trudno zaprzeczyć tym argumentom, choć wiadomo, że zapewne po części stało się tak z braku zainteresowania mieszkańców sprawami administrowania ich własnością.

Więcej na ten temat w Echo Turku nr 18

 Wystąpienie Krzysztofa Knoppa podczas sesji

Turek 2011-04-28

Szanowny Panie Przewodniczący

Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo

Kodeks postępowania administracyjnego Art. 227 Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Polityka i partykularny interes osób i ugrupowań przysłaniają coraz bardziej problemy mieszkańców naszego miasta. Pod hasłami „zmieniamy Turek”, „Turek jest najważniejszy”, „zawsze blisko ludzi” niedawny okres przedwyborczy do wyborów samorządowych  pokazał demagogię i obłudę programów wyborczych. Urząd Burmistrza jest najwyższą funkcją w kierowaniu bieżącymi sprawami odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Funkcją która dla Urzędnika Państwowego szczególnie narzuca przestrzeganie konstytucji, prawa i ustaw. Tylko ostatnie działania nie wystawiają Panu, jako burmistrzowi miasta Turek najlepszej oceny. Tym gorzej dla Pana i Pańskiej opcji politycznej, której przyświecają podstawowe cnoty jak prawo i sprawiedliwość. Pragnę przytoczyć kilka cytatów z Pana listu wyborczego do Turkowian : cyt. „Ostatnie lata były pomyślne dla Turku, najlepsze wśród ostatnich dwudziestu. Turkowianie mogą być dumni z tego, co wydarzyło się w Ich mieście, a wydarzyło się wiele dobrego. Wystarczy rozejrzeć się wokół. Dziś jest to już inne miasto, niż to, jakie pamiętamy z przed kilku lat” koniec cyt. Faktycznie jest to inne miasto. Miasto w którym szczególnie za Pańskiej kadencji  117 wspólnotom mieszkaniowym żyje się coraz gorzej. Tym gorzej, że w dużej części dotyczy to właścicieli i lokatorów będących na emeryturze. Cytuję kolejny akapit z Pańskiego listu „ Turek musi się rozwijać. I będzie się rozwijać przez kolejne lata-w spokoju i poza polityką. Bez budzących tylko niesmak konfliktów i animozji”. „ Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i wsparcie. Zrobiłem dużo więcej niż wywieszanie plakatów. Moją partią był zawsze zdrowy rozsądek” koniec cytatu. Przekrój Pańskich osiągnięć i ostatnie wydarzenia nie potwierdzają tych ambitnych planów. Szczególnie, iż brakuje Panu zdrowego rozsądku. Po wyborach zapomina się o wszystkim i przechodzi się do porządku dziennego. Według naszej oceny przechodzi się „do nieporządku codziennego”. Jeszcze całkiem niedawno w trakcie swojej przedwyborczej „pielgrzymki” odwiedzał Pan rejony wspólnot mieszkaniowych np. Armii Krajowej w celu szukania elektoratu, aby później pokazać im stosowny gest . Jako burmistrz tego miasta wykazał Pan daleko idącą ignorancję wobec mieszkańców i swoich wyborców w dniu 22.03.2011uważając, iż problematyka związana z PGKiM nie leży w Pana kompetencjach. Zapoznając się z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przytoczę stosowne art. które nawet dla osób nie mających nic wspólnego z administracją wydaja się być czytelne:

Argumentacja Pana Burmistrza w piśmie z dnia 22.03.2011 do Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Wszystkie pisma kierowane były do właściwych organów i w formie skarg

Skargi i wnioski

Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 Nie miał Pan więc prawa odrzucić tego wniosku, wniosku, który dziś jest oficjalną skargą składaną na Pańskie ręce. Na podstawie posiadanych informacji utrudnia Pan, lub wręcz uniemożliwia przeprowadzenia kontroli podległej Panu instytucji przez uprawnioną komisje powołaną przy Radzie Miasta Turku. Zgodnie z ustawą z 24.06.1994  o własności lokali Art. 29 p.3 przysługuje  „Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu”. Podjęte kroki przez członków wspólnot już na tym etapie wykryły nieprawidłowości wybiegające nie tylko poza ustawę czy stosowne regulaminy, ale dają podstawy do przypuszczenia popełnienia czynów niezgodnych z prawem. Jeśli przytoczone zarzuty nie mają miejsca, nic nie powinno stać na przeszkodzie przed pokazaniem transparentności działania przedsiębiorstwa PGKiM, a Pan udowodni, iż prawo, sprawiedliwość, gospodarność są dla tego urzędu nadrzędne. Tylko na dzień dzisiejszy możemy przedstawić Panu Burmistrzowi, jako zwierzchnikowi instytucji budżetowych miasta, iż PGKiM łamie i nie wywiązuje się z Ustawy z dnia 24.06.1994  o własności lokali ze szczególnym podkreśleniem następujących artykułów:

 1. Rozdział 4 art. 21

 2. Rozdział 3 art.13 p.1, p3, p. 3, p. 4, p. 5

 3. Rozdział 4 art.30 p. 2 podpunkt 2 i 3

 4. Rozdział 4 art.29 p.1b i 1c

 5. Niewywiązywanie się z regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywanych rozliczeń z użytkowania lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Turku z dnia 01.01. 2006 w §7 p.2 a, b, c, d, e. oraz §3, §4, §8 p. 6

 6. Organizowaniem przetargów, spotkań oraz dostarczaniem kart do głosowania w sposób uniemożliwiający lub ograniczający możliwość oddania głosu.

 7. Realizowaniem przetargów lub przedstawianiem ofert przez PGKiM które budzą zastrzeżenia pod kątem ceny, technologii i jakości usługi w porównaniu do przedstawionych ofert innych firm lub realiów wolnego rynku np. remont dachu w 2007 i wymiana drzwi w 2008 wspólnota Armii Krajowej 22, remont śmietnika Smorawińskiego.

 8. Przypisanie  wspólnotom kosztów  wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego (wadliwe jego funkcjonowanie) a sumy wskazań liczników lokali wspólnoty.

 9. Brak zaangażowania zarządcy w sprawy wspólnoty, nie tylko wynikające z zakresu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994, ale także przekraczające ich ramy w celu dania poczucia wysokich kompetencji i troski o dobro wszystkich.

 10. Brak prowadzenia jasnej, przejrzystej polityki w sprawie wydatkowania finansów wspólnoty, bez uciekania się do korzystania z możliwości zawartych w Art. 29 1e p. 3

Firmuje również działania poparte faktami o znamionach czynów niezgodnych z prawem:

 1. Wystawianie fikcyjnych faktur związanych z konserwacją bez potwierdzenia kartami pracy, następnie obciążenie kosztami wspólnoty mieszkaniowej potwierdzone wydrukiem z dnia 01.03.2011 jako konserwacja. Jest to tylko jeden przykład związany ze wspólnotą mieszkaniową Smorawińskiego 10 i opiewa na kwotę 567,90 PLN

 2. Wykonywanie usług na poczet wspólnoty zakwalifikowanych jako konserwacja nie będących w zakresie dokumentacji technicznej budynku wraz z gruntem  co jest niezgodne z art. 29 p 1c. Przykład – pielęgnacja korony drzew z dnia 18.03.2010 -wspólnota mieszkaniowa Smorawińskiego 10

 3. Nierespektowanie i niewykonywanie uchwał wspólnoty przykład: Smorawińskiego 1 uchwała nr 5/09 z dnia 30.07.2009

 4. Brak potwierdzenia rozliczenia względem wspólnoty Wyszyńskiego 10 za dzierżawę gruntów pod kioski leżące w działce wspólnoty

 5. Wystawianie faktur za przeglądy techniczny 5 letni wspólnota 27 lokali kwota 1500,00 zł, wspólnota 60 lokali kwota 800,00 zł.

 6. Niewspółmiernie wysokie koszty „naprawy” dachu za kwotę 29 000zł (wspólnota Armii Krajowej 22)

 7. Niewspółmiernie wysokie koszty „remontu” śmietnika za kwotę 12 000 zł (wspólnota Smorawińskiego)

Podejmowanie prób wprowadzania projektów podwyżek tytułem należności ( bez żadnych konsultacji i merytorycznego uzasadnienia)

 1. Podwyżki kosztów zarządu (przy coraz bardziej rozbudowanej administracja PGKiM)

- rok 2010 konserwacja współczynnik 0,57 = 8383,99

- rok 2011 konserwacja 8825,26 (wzrost o 441,27)

- sprzątanie 2010 = 7795,69

-sprzątanie 2011 = 8089,82 (wzrost o 294,13) wzrost opłat odwrotnie proporcjonalny do jakości usługi.

 1. Zróżnicowanie w opłatach za wywóz śmieci pomiędzy 2010 w kwocie ok. 12 zł i rokiem 2011 w kwocie ok. 9,95 zł

 2. Brak zajęcia jakiegokolwiek stanowiska w sprawie interpelacji pisemnych- wspólnota mieszkaniowa POW 10  z dnia 29.04.2010 ( w trakcie interwencji osobistej w zarządzie spółki Pan Stanisław Kaźmierczak został potraktowany przez jednego z członków rady nadzorczej sformułowaniem - wynocha za drzwi), pismo z dnia 25.01.2011 wspólnota Armii Krajowej 22

 W tym celu dla Pańskich argumentów siły, mieszkańcy wspólnot przedstawią  siłę argumentów. Przedstawione zarzuty dają podstawy do złożenia doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oraz podjęcia kroków zgodnie z ustawą Dz. U. 1994 Nr 85

Art. 26

Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich

obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel

może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę,

gdy ustaną przyczyny jego powołania.

Stworzenie przedsiębiorstwa skupiającego w jednej strukturze całe spektrum usług komunalnych musi rodzić działania które nie mają nic wspólnego z gospodarką wolnorynkową. Natomiast mają dużo wspólnego z gospodarką rabunkową i w cytowanych przypadkach mają znamiona działań niezgodnych z prawem. Dawne przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostało w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Turek. Zmiana ta zbiegła się z objęciem stanowisk w spółce przez istniejący zarząd oraz pojawianiem się coraz większej ilości skarg na jej funkcjonowanie. Dziś mamy tego apogeum. Taki układ stworzony od 01.01.1999 daje ogromne możliwości decydowania o cenach świadczonych usług, ich zakresie i jakości. Oczywiście z punktu widzenia monopolisty i udziałowca jest to kura znosząca złote jaja i dająca w miarę przewidywalny wkład finansowy do budżetu miasta.  Brak konkurencyjności ze strony innych firm, które by mogły świadczyć usługi w prezentowanym zakresie jak PGKiM prowadzi do patologii. Taki monopol za Pańskim przyzwoleniem, zgodą i aprobatą nie powinien mieć więcej miejsca. Kompetencje i działania zarządu i rady nadzorczej tej firmy wystawiają jej bardzo negatywną opinię, a Panu jako zwierzchnikowi podległej jednostki budżetowej opinię urzędnika państwowego który akceptuje i toleruje łamanie prawa, niegospodarność, arogancję i butę. Uprawia Pan również formę nepotyzmu obsadzając w kluczowej firmie osobę z dawnego grona współpracowników KWB.  Osobę która nie zasługuje na miano prezesa i  menadżera firmy. Jesteśmy przekonani, że to jest początek końca dla tego zarządu i pozostałych członków rady nadzorczej.

Przedsiębiorstwo PGKiM oprócz administrowania i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi administruje i zarządza również komunalną substancją mieszkaniową. Jak wiele nas łączy w prezentowanej tematyce chcielibyśmy aby przedstawił to Państwu przedstawiciel Osiedla mieszkaniowego przy ul . Górniczej Pan Roman Woźniak.

Chcielibyśmy, aby to dzisiejsze wystąpienie było formą przestrogi dla wszystkich, którzy dziś lub w przyszłości chcą piastować funkcje w administracji samorządowej, by wypełniali swoją rolę zgodnie z konstytucją i ustawami. By swoje obowiązki sprawowali poza sporami personalnymi o charakterze ambicjonalnym i reagowali na działania niosące znamiona łamania prawa i zwyczajowo przyjętych norm. Bierzemy również pod uwagę, iż powołane komisje przy Radzie miasta przejawią więcej inicjatywy w zakresie swoich kompetencji. Wszelkie działania związane z wyjaśnieniem i rozwiązaniem skarg kierowanych do zarządu PGKiM przez wspólnoty mieszkaniowe uważamy za wyczerpane. Z dniem dzisiejszym stroną w przedmiotowej sprawie będzie Pan, jako Burmistrz, zwierzchnik spółki komunalnej której miasto ma 100% udziału. Oczekujemy, iż w terminie 14 dni od daty wręczenia niniejszego pisma podjęte zostaną wszelkie możliwe działania związane z wyjaśnieniem przedstawionych zarzutów włącznie z możliwością przeprowadzenia szerokiej kontroli PGKiM.  Prosimy o pisemne poinformowanie wszystkich zainteresowanych stron w wyznaczonym terminie o podjętych decyzjach. Kolejne wybory przed nami.

 Wspólnoty mieszkaniowe: Armii Krajowej 22 – Pan Krzysztof Knop, POW 10 – Pan Stanisław Kaźmierczak, Smorawińskiego 1,Pan Sławoj Broniewski, Armii Krajowej 7 – Pan Józef Marszał

 

Komentarze

Autor: obserwator| Dodano: 11-02-2012 14:10
można powiedzieć że stara ekipa wszędzie się odnajdzie w tym Turku... NA UKŁADY NIE MA RADY.. Te sprawozdania odnośnie przetargów są śmieszne i z kosmosu...
 
Autor: kom| Dodano: 04-05-2011 09:23
Moim zdaniem to nie obraza, tylko konsekwentne działanie. Nie podoba się to trzeba zmienić. Nic na siłę i nic na zawsze.
 
Autor: do analityka| Dodano: 03-05-2011 22:40
oooo, ktos sie obraził i zabierze zabawaki..
 
Autor: analityk| Dodano: 03-05-2011 13:16
Zarządca wspolnot wymienionych w pismie powinien w y p o w i e d z i e ć umowę wspólnoście. Skoro jest tak źle, to może sobie polepszą
Autor: anty| Dodano: 04-05-2011 21:45
to pan burmistrz ma zamiar walczyć z wszytskimi?nawet z mieszkańcami.brawo,calkiem dobra decyzja
 
Autor: anty| Dodano: 02-05-2011 16:35
trzy-PGKiM zrobi wszytko,zeby nikt inny nie przejął zadania zarządcy- już mielismy taki przypadek w kilku blokach w Turku
 
Autor: anty| Dodano: 02-05-2011 16:32
To nie będzie wcale takie proste - raz mentalność ludzi, ktorzy wiedza co to jest własność tylko,kiedy im dzieci piłkę kopią na podwórku przed oknami,dwa miasto przekazuje całą infrastrukturę PGKiM-a więc monopol na całego,bez zbytniego wysilania,trzy-
 
Autor: kk| Dodano: 02-05-2011 15:52
Zachęcam wszystkich do powyższej lektury i opinii na ten temat. Jestem przekonany,iż zmaina zarządcy to tylko kwestia czasu.
 
«poprzednia 1 następna»

Dodaj komentarz

Podpis
Tresć
Przepisz kod z obrazka
CAPTCHA Image

UWAGA!
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Redakcja "Echa Turku" nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa.

 

W numerze


 
Zobacz wszystkie: W numerze »

 

 

ECHO UNIEJOWA

Wypoczynek z siłownią, SPA i basenem
Dodano 24-09-2019 |
Komentarzy: 85

W półtora roku w Uniejowie stanęła największa baza noclego...

czytaj więcej »
 
Termy Uniejów znowu urosły
Dodano 26-06-2019 |
Komentarzy: 191

Dotychczas na swoje baseny basenach Termy Uniejów mogły jednorazow...

czytaj więcej »
 
Zobacz wszystkie: Echo Uniejowa »

 

 

OSTATNIE GALERIE

Dni miasta i gminy
Niekwestionowanymi gwiazdami minionego weekendu były zespoły De Mono, Big Cyc, Łąki Łan i Łukasz Chyży. Trzeba przyznać, że reaktywacja Dni Turku, które zorganizowano wraz z Dniami Gminy Turek przyciągnęła rzesze publiczności.
zobacz galerię »
 
ORLI STAW
Dni otwarte Funduszy Europejskich
zobacz galerię »
 
Zobacz wszystkie: Galerie »

 

 

Repertuar kin

Najbliższe imprezy

Polecane imprezy


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej o plikach cookies »