20 Styczeń 2018 imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
 

Szukaj

Akualnosci
Ogloszenia

 

 
 
Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia,
coś Cię zbulwersowało - napisz, prześlij zdjęcie, zadzwoń
echo@turek.net.pl
tel. 63 278 53 41
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego
Zgłoś wydarzenie »
 

Felietony

Współpraca albo pół litra i ogórek
Dodano 16-01-2018 |
Komentarzy: 0

W minionym tygodniu z lokalnych mediów internetowych mogli...

czytaj więcej »
 
Za mundurem powiat sznurem?
Dodano 08-08-2017 |
Komentarzy: 1459

Okazuje się, że powiatowi decydenci maja szansę poćwiczyć swoją wyobraźni...

czytaj więcej »
 

 

Zobacz wszystkie: Felietony »

 

 

Sondy

Czy jesteś za wprowadzeniem maksymalnie dwóch kadencji dla samorządowych władz i dla radnych ? (1203 opinii)
TAK
77% 
NIE
20% 
Nie mam zdania
4% 
 
pokaż wszystkie »

 

 

REKLAMA


 

Burmistrz pakuje zabawki i... zmienia powiat

Dodano dnia: 27-01-2015 11:34| Komentarzy: 5

Na konsultacje w sprawie zmiany terytorialnej przynależności gminy Uniejów, przyszła rekordowa liczba mieszkańców. Ponad 400 osób nie zmieściło się w remizie OSP, gdzie planowano rozmawiać na ten temat. Spotkanie przeniesiono do hali sportowej i dopiero tam Józef Kaczmarek odpowiadał na pytania: po co i za ile gmina Uniejów ma należeć do powiatu łęczyckiego. Mimo wątpliwości większość mieszkańców zagłosowała za zmianą.

Kilkaset par uszu z zaciekawieniem przysłuchiwało się argumentom Józefa Kaczmarka, za przejściem do powiatu łęczyckiego. Z jego wyjaśnień wynikało, że z Poddębicami Uniejowowi bardzo nie po drodze.

–Wszystkie pieniądze są inwestowane w Poddębicach, tam się robi drogi ze ścieżkami rowerowymi, a u nas się mówi, że nie ma pieniędzy! Takich przykładów można by mnożyć – mówi³ burmistrz i zapewnia³, ¿e stoi przed bardzo wa¿nym wyborem, ale stoi te¿ przed gmin¹ z ca³¹ swoj¹ odpowiedzialnoœci¹. W jego przemówieniu zabrak³o jednak konkretów, co szybko wytknêli mu mieszkañcy. –To nie satysfakcjonuj¹ca informacja, bo myœla³em ¿e us³yszymy powody dla których proponuje pan zmianê. A tu s³yszymy o konflikcie. S¹ to pewne drobiazgi, natomiast ci¹gle nie ma argumentów o charakterze merytorycznym wybiegaj¹cym w dalek¹ przysz³oœæ dla Uniejowa. Nie us³yszeliœmy, ¿e mamy jakiekolwiek gwarancje jak choæby w postaci listu intencyjnego powiatu ³êczyckiego, ¿e tam nam bêdzie ³atwiej realizowaæ zamierzenia dla rozwoju miasta i gminy. Dobrze by³oby wiedzieæ jakie s¹ intencje powiatu ³êczyckiego, ale te¿ warunki przy³¹czenia, a wiêc sprawa bud¿etu, wspó³decydowania choæby przez radnych, którzy dopiero co zasieli w powiecie poddêbickim – mówi³ jeden z mê¿czyzn.

Jak wyjaœnia³ Józef Kaczmarek ¿adnych gwarancji nie ma i nie bêdzie, bo ¿aden powiat w Polsce nie jest na tyle bogaty, by obiecywaæ inwestycje. Doda³ te¿, ¿e dopóki nie zna decyzji mieszkañców nie mo¿e podejmowaæ konkretnych rozmów z £êczyc¹, ani wi¹¿¹cych decyzji. Mieszkañcom da³ jednak s³owo, ¿e kosztów nie bêdzie ¿adnych! Ba... bêdzie za to wiêcej u³atwieñ. –Wiêcej bêdzie mo¿na za³atwiæ na miejscu, w Uniejowie – mówi³. Jego zdaniem relacje panuj¹ce w powicie ³êczyckim s¹ zupe³nie inne ni¿ te w Poddêbicach. –Z £êczyc¹ wspó³pracujemy ju¿ d³ugi czas, nie widzimy tam walki o przys³owiow¹ miedzê – t³umaczy³.

Polityka i uk³ady „na górze” to jedno, ludzie obawiaj¹ siê jednak o proste, codzienne sprawy, o to, ¿e bêd¹ musieli pokonywaæ d³u¿sz¹ drogê by dotrzeæ do powiatowych instytucji, o dzieci i szkolne dowozy, wizyty w Urzêdzie Skarbowym, weterynarii czy choæby rehabilitacjê.

Więcej w aktualnym numerze Echa

 

Komentarze

Autor: Andrzej| Dodano: 04-02-2015 23:22
To juz Dobra woli przyłączyć sie do Uniejowa niż gnić razem z tureckim trupem...
Autor: janek| Dodano: 09-02-2015 15:44
Ale to nie wina powiatu tureckiego że dobra jest biedna...
 
Autor: termofor| Dodano: 28-01-2015 14:53
Zamiast szukać Łęczycy połączcie się z powiatem tureckim.W czym problem?
Autor: Władysław| Dodano: 09-02-2015 15:46
Jestem za :D
Autor: Ryszard| Dodano: 09-02-2015 15:48
Też się z tym zgadzam ale razem z tym musiałaby zmienić województwo. I Uniejów w woj. Wielkopolskimn :P
 
«poprzednia 1 następna»

Dodaj komentarz

Podpis
Tresć
Przepisz kod z obrazka
CAPTCHA Image

UWAGA!
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Redakcja "Echa Turku" nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa.

 

W numerze


 
Śmieciowy przetarg na ojca i syna
Dodano 16-01-2018 |
Komentarzy: 0

Jakiego rozstrzygnięcia przetargu na śmieci można się spodziewać,...

czytaj więcej »
 
Pat na ulicy Kościuszki
Dodano 16-01-2018 |
Komentarzy: 0

Choć ulica Kościuszki w Dobrej jest jedną z krótszych, to ...

czytaj więcej »
 
Zobacz wszystkie: W numerze »

 

 

SPORT

 

OSTATNIE GALERIE

Z Sacałów do Normandii
Aktualności powiązane z galerią
» Z Sacałów do Normandii
zobacz galerię »
 
Kwiatków
foto
Aktualności powiązane z galerią
» Kwiatków Znika
zobacz galerię »
 
Zobacz wszystkie: Galerie »

 

 

Repertuar kin

Najbliższe imprezy

Polecane imprezy


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej o plikach cookies »