22 Październik 2019 imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
 

Szukaj

Akualnosci
Ogloszenia

 

 
 
Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia,
coś Cię zbulwersowało - napisz, prześlij zdjęcie, zadzwoń
echo@turek.net.pl
tel. 63 278 53 41
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego
Zgłoś wydarzenie »
 

Listy do redakcji

Pobożność rozumu nie zastąpi, czyli
Dodano 26-06-2019 |
Komentarzy: 124

Nie wybijać innym zębów, by nie jedli mięsa w Wielki Post<...

czytaj więcej »
 
My, lenie i obiboki mówimy: dość tych kłamstw!
Dodano 17-04-2019 |
Komentarzy: 225

Kiedy mamy ograniczony budżet, to najczęściej, żeby komuś dać wcześniej t...

czytaj więcej »
 
Zobacz wszystkie: Listy do redakcji »

 

 

Sondy

Czy jesteś za wprowadzeniem maksymalnie dwóch kadencji dla samorządowych władz i dla radnych ? (1385 opinii)
TAK
76% 
NIE
20% 
Nie mam zdania
4% 
 
pokaż wszystkie »

 

 

REKLAMA


 

Nie dużo hałasu o dwudziestu „urzędasów”

Dodano dnia: 28-02-2011 18:16| Komentarzy: 0

W nr 7 Echa Turku z 15 lutego 2011r. Pan redaktor Jarek w artykule „Rozważania jak przy strzyżeniu prosiąt” raczył stwierdzić – cyt: ”Czyli Sztandar Solidarności ma bronić zbędnych urzędasów, ale już nie zanadto powiewa nad pracującą za grosze sprzedawczynią z hipermarketu czy inną szwaczką”. Pominę cały wywód nad potrzebą, lub nie, tak wielu w starostwie urzędników oraz ich po tym artykule stosunek do Pana redaktora. Natomiast nad wyraz jasno daje do zrozumienia, że pod szyldem sztandaru Solidarności gromadzi się wielu zbędnych, jak on to określił „urzędasów”, a już na pewno tej Solidarności nie interesują inni, np. pracujący w hipermarketach lub jako szwaczki.

Otóż Pnie redaktorze, jak już chcesz Pan coś napisać o Solidarności, to wypadałoby być dobrze zorientowanym i mieć wiadomości do końca sprawdzone. Choćby to, kto Panu powiedział, że w starostwie musi być zmniejszona liczba pracowników o 20, i że tych dwudziestu to akurat ludzie Solidarności. Warto by o to Panie redaktorze zapytać Starostę, jakie są rzeczywiste powody do redukcji zatrudnienia, ilu pracowników będzie zwolnionych i na jakich podstawach prawnych, w których grupach zawodowych i jakie będą to koszty ( odprawy , odszkodowania itp.) a jakie korzyści. Za chwilę może się okazać, że z planu nici, bo nie będzie na ich miejsce przygotowanych ludzi z uprawnieniami specjalistycznymi, choćby do wydawania stosownych decyzji w terminach administracyjnych, co może powodować pozwy do sądu o odszkodowania.
W swym artykule zaleca Pan ponowną lekturę Orwella, a ja Panu zalecam przed pisaniem podobnych tematów o Solidarności, po pierwsze umówienie się na spotkanie ze mną i Radą Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku, gdzie dowie się Pan rzeczy sprawdzonych i opartych na faktach, a po drugie lekturę przepisów prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych, statutu NSZZ „Solidarność” i zakładowych aktów prawnych.
Znajdzie Pan tam odpowiedzi na wiele tematów takich, jak choćby możliwości organizowania się pracowników w związki zawodowe ich prawa i obowiązki, obowiązki pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem praw członków związku itp. Tylko o czym wtedy, by Pan pisał?
W razie zainteresowania jestem skłonny przekazać Panu moje wystąpienie z okazji spotkania noworocznego Starosty ze środowiskiem solidarnościowym, które odbyło się 28.01.2011r. w auli Liceum Ogólnokształcącego – jakoś tam nikogo z waszej redakcji nie zaważyłem. Mówiłem o tym, że 2010r był dla społeczeństwa, osób pracujących, rolników, bezrobotnych emerytów i rencistów kolejnym rokiem zmagań i trudności wynikających z polityki gospodarczej rządu i sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów pracy. Występujące zjawiska to trudności w znalezieniu pracy, za którą oferowane jest dobre wynagrodzenie, szykanowanie bądź utrudnianie zrzeszania się pracowników w związki zawodowe, ratalne wypłacanie wynagrodzeń i ciężkie warunki pracy. Mamy początek roku 2011, rząd zapewnia, premier deklaruje, ministrowie stwarzają złudne widma lepszego życia.
A rzeczywistość jest taka - na rynku pracy znikoma liczba ofert, jak coś się pojawi, to praca za przysłowiowe grosze, zobowiązania pracodawców na rzecz pracowników ze 100 mln. w roku 2009 wzrosły do 144 mln za trzy kwartały 2010r , świadczenia emerytalne otrzymuje coraz mniej osób: w 2008r - 340 tyś, w 2009 – 243 tyś, w 2010r, tylko 92 tyś. Wnioski nasuwają się same - mniej osób występuje o świadczenia emerytalne, a więcej umiera, wzrastają koszty utrzymania, każdy z nas już to odczuł. Wszędzie na ogół szukamy jakiś rozwiązań w celu poprawy bytowej społeczeństwa, tylko czy metody i sposób jest właściwy i jedyny, bezzmienny kosztem ludzi, jak choćby poprzez: nie podwyższanie płacy minimalnej, nie zwiększanie progów dochodowych do świadczeń pozwalających na minimalny poziom przeżycia, nisko płatne oferty pracy, w zakładach pracy ciężkie warunki pracy, zamrażanie wynagrodzeń, utrzymujące się działania antypracownicze i antyzwiązkowe, niekorzystne zmiany w ustawie „Karta nauczyciela” i ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ustawach emerytalnych itd.
Jakże ważny i bardzo wymowny staje się w tych sprawach apel podpisany w dniu 13 stycznia br. przez Lecha Wałęsę i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę. Zachęcam wszystkich czytelników Echa, w tym i Pana redaktora, do lektury poniższego tekstu:
Podczas spotkania noworocznego ze Starostą odniosłem się także do naszych lokalnych spraw. W przypadku jakichkolwiek decyzji personalnych, aby Starosta nie kierował się wyłącznie pobudkami politycznymi lub osobistymi, a przy podejmowaniu decyzji ws. „powiatyzacji” szpitala wyczerpał wszelkie możliwości informacyjno-konsultacyjne, tak aby to wszystko było przejrzyste, czytelne, a nie jedynie czynione z racji uprawiania polityki określonego ugrupowania politycznego.
W sprawie szpitala bardzo ważne jest zdanie mieszkańców Miasta i Powiatu – pacjentów, ale i także personelu. Bo przez szybkie decyzje, możemy być szybko pozbawieni publicznego leczenia.
I jeszcze jedno Panie redaktorze, to dzięki ludziom, którzy się gromadzą pod naszym sztandarem dokonało się w Polsce w wiele zmian, choćby to, że Pan redaktor pisze co chce i o czym chce, i jak chce.
Zmiany, które docenia cały świat, doceniają ludzie, którzy mają poczucie swej godności i w chwili napotykających ich trudności i kłopotów mają odwagę podzielenia się swoimi problemami w biurze Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku ul. 3 Maja 2, gdzie i też Pana redaktora w chwili niemocy wiedzy serdecznie zapraszam.
Informuję również tak zatroskanego Pana redaktora o los pracujących w hipermarketach, że o tym, że dzieje się źle, wiemy bardzo dobrze i dzięki naszej pomocy i odważnym ludziom tam pracującym np: w sieci sklepów Kaufland działa NSZZ „Solidarność” i dzięki podpisanemu 22.12.2010r. porozumieniu z pracodawcą wynegocjowano: - 10 proc. (ok.200 zł) podwyżkę podstawy wynagrodzenia dla pracowników w centrach dystrybucyjnych Kaufland - 100 zł podwyżki dla pracowników sklepów najmniej zarabiających w Kaufland Polska (dotyczy 50 proc. zatrudnionych) - zwiększenie od 2011 roku odpisu na ZFŚS - z 360 do 800 zł na każdego pracownika. Dzięki temu pracownicy otrzymywać będą bony świąteczne dwa razy w roku - na święta Wielkiej Nocy i Boże Narodzenie - zawieranie umów na czas nieokreślony ze wszystkimi pracownikami po trzy miesięcznym okresie próbnym. Dodatkowo przedstawiciele NSZZ „S” będą mieli możliwość spotykanie się z pracownikami nowootwieranych placówek tej sieci a w sklepach już działających osoby z „S” będą mogły rozmawiać z pracownikami w pomieszczeniach socjalnych.
17 stycznia br. na posiedzeniu Komisji Trójstronnej kolejną Białą Księgę przykładów nieprzestrzegania przez rząd obowiązkowych konsultacji z partnerami społecznymi, szef „Solidarności” Piotr Duda przekazał wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi. Opracowanie zawiera 50 przykładów złamania przez rząd zasad obowiązkowych konsultacji aktów prawnych, przesłanych „Solidarności” w okresie od czerwca do grudnia 2010 roku. Zastrzeżenia dotyczą nie tylko projektów rozporządzeń, ale i ustaw, w tym Kodeksu pracy. Większość odnotowanych naruszeń dotyczy skracania czasu konsultacji oraz nieprawidłowych zastrzeżeń przedstawicieli rządu, według których niezgłoszenie uwag przez związek traktowane było jako akceptacja projektu. Często podawano też niewłaściwą podstawę prawną trybu konsultacji.
Zdaję sobie sprawę, że to moje pisanie i tak Pana redaktora delikatnie mówiąc mało będzie obchodziło, bo to takie normalne – działa sobie Solidarność, która ma tam jakiś ludzi i pod tym szyldem uprawia jakąś tam robotę.
Zapewne coś tam znowu Pan sobie nadrapie, to już Pańska sprawa, ale proszę już nikogo nie obrażać i wyśmiewać, bo dobrze płatnym redaktorem tylko się bywa, a życie każdemu z nas przynosi co chwilę, kolejną trudność, którą staramy się pokonać z myślą, że czynimy to w imię lepszej przyszłości.
Konieczne jest także podkreślenie, że tam gdzie istnieje Solidarność, tam w większości są lepsze warunki pracy i płacy, dzięki współpracy i współdziałaniu z pracodawcami, którym dziękuję. Takie współdziałanie z MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie, polecałbym Panu Staroście, na pewno Pan redaktor Jarek nie miałby o czym pisać.
Na koniec Panie redaktorze Jarek, proszę przy kolejnym zbieraniu informacji o Solidarności o zachowanie szczególnej staranności. Zapewniam Pana, uczyni Pan więcej dobra, niż uprawianiem w tym przypadku „z chlewa wziętej” polityki, która do niczego nie prowadzi a jedynie do waśni, na której tylko Pan czerpie korzyści w imię czym gorzej w mieście, powiecie i ludziom, którzy walczą o swoją godność i swój byt, tym lepiej dla mnie (czytaj Andrzej Jarek).
Z poważaniem Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku
Andrzej Kałużny
PS. Tak na marginesie moim zdaniem procedury dokonywane w starostwie w stosunku do pracowników, stwarzają podejrzenie, że czynności te dokonywane są z naruszeniem przepisów prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych.
Ciekawy jestem także, czy powiatowi radni w kampanii wyborczej mówili o konieczności prywatyzacji szpitala. A to co czynią radni miejscy koalicji SLD, PO, RiP i PJN podwyższając sobie diety jest niepojęte. Polecam te tematy Panu redaktorowi, jest o czym pisać.
ps. tytuł pochodzi od redakcji

 

Komentarze

Brak komentarzy...

Dodaj komentarz

Podpis
Tresć
Przepisz kod z obrazka
CAPTCHA Image

UWAGA!
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Redakcja "Echa Turku" nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa.

 

W numerze


 
Zobacz wszystkie: W numerze »

 

 

ECHO UNIEJOWA

Wypoczynek z siłownią, SPA i basenem
Dodano 24-09-2019 |
Komentarzy: 20

W półtora roku w Uniejowie stanęła największa baza noclego...

czytaj więcej »
 
Termy Uniejów znowu urosły
Dodano 26-06-2019 |
Komentarzy: 110

Dotychczas na swoje baseny basenach Termy Uniejów mogły jednorazow...

czytaj więcej »
 
Zobacz wszystkie: Echo Uniejowa »

 

 

OSTATNIE GALERIE

Dni miasta i gminy
Niekwestionowanymi gwiazdami minionego weekendu były zespoły De Mono, Big Cyc, Łąki Łan i Łukasz Chyży. Trzeba przyznać, że reaktywacja Dni Turku, które zorganizowano wraz z Dniami Gminy Turek przyciągnęła rzesze publiczności.
zobacz galerię »
 
ORLI STAW
Dni otwarte Funduszy Europejskich
zobacz galerię »
 
Zobacz wszystkie: Galerie »

 

 

Repertuar kin

Najbliższe imprezy

Polecane imprezy


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej o plikach cookies »